Çataklı Enerji Fotovoltaik Sistemlerin en önemli elemanı olan eviriciler hakkında bilgi veriyor!

Çataklı Enerji bir fotovoltaik sistemin yapı taşları olarak kabul edilen eviricilerin ortaya çıkardığı teknik arızalar ve hatalardan oluşabilecek durumları şu sözleriyle açıklıyor;

Eviriciler güç elektroniğinde DC gerilimden AC gerilim elde etmek için tasarlanan sistemlerin genel adıdır. UPS ve SMPS gibi devrelerin yapısında da evirici bulunur. Evirici sistemlerinde evirme işlemi yüksek gerilim ve akım altında anahtarlama yapabilen IGBT (Yalıtılmış kapılı bipolar transistör) olarak adlandırılan yarı iletken güç elemanları ile yapılmaktadır.

Bir güneş enerji santralinde hatalar; kurulum, montaj, planlama ve uygulama hataları ile dış etkenlerin neden olduğu hatalar kategorilerine ayrılabilir. Bileşen hatalarında ise en sık evirici arızaları gözlemlenir. Bunun nedenleri üretim hataları, yıpranma veya aşırı termik yüklenmelerdir. Evirici hataları çoğu zaman santral üretiminin durmasına neden olur.

Termik yüklenme veya aşırı gerilim sonucu baypas veya dizi diyotlarında hasar olabilir. Dizi diyotları günümüzde çok nadir kullanılıyor. Bunun nedeni ise DC güvenlik ve koruma ekipmanlarının evirici içerisine entegre edilmesidir. Dolayısıyla bu ekipmanların arızalanması eviricinin hata uyarısı verip, üretimini durdurması manasına gelmektedir.

Uygulama hatalarının yanında planlama hataları çalışmamalara veya düşük kazançlara neden olabilir. Eviricinin fotovoltaik jeneratörüne güç veya gerilim uyarlaması yanlış yapıldığında jeneratör mpp içinde çalışamaz ve hatta uygunsuz şartlarda tamamen iptal olabilir. Dolayısıyla bahsi geçen evirici için düşük üretim yada üretim durması söz konusu olur.

Doğru akım tarafında bir şekilde meydana gelen bir izolasyon hatası ark oluşmasına ve yangınlara neden olabilir. Hatları periyodik olarak izolasyonda olası mekanik ve termik hasar bakımından incelenmelidir. Bu da izolasyon direnci ölçülerek yapılır. Bu nedenle bazı eviricilere entegre edilmiş olan otomatik bir izolasyon denetimi çok yararlı olur. Bir izolasyon hatası gösterilir ve gerektiğinde evirici tesisi şebekeden ayırır. FV jeneratörüne ışık düştüğü sürece doğru akım vermeye devam eder. Mevcut bir ark kalıcı olur ve eviricinin kapatılmasıyla da yok olmaz. Bir izolasyon hatası gösterildiğinde en kısa sürede hatanın nedeni bulunmalıdır. Eviricideki kontrol maks. iki dizili bir tesiste hat hatalarını tespit eder. Günümüzde bu teknoloji de eviricilere entegre edilmiş durumdadır. Dolayısıyla izolasyon direncini takip eden evirici, direnç değişimini algıladığı an izolasyon hata uyarısı vererek devreden çıkmaktadır. Yani yine bahsedilen evirici için üretim durma söz konusudur.

Bu tip arıza ve hatalarla karşılaşmamak için doğru bir şekilde kontrollerin zamanlı yapılması ve bakım onarım zamanlarına uyulması çok önemlidir.